Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Maatschappelijke Ontwikkeling - Algemeen
Polariseren binnen onze grenzen
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
ISBN: 9789088501036
94 pagina's
1e druk 2009
Prijs: € 14.95

Bestel aantal:

 

In Nederland werd polderen een werkwoord dat staat voor consensusvorming. Recent lijken tegenstellingen steeds vaker aangescherpt te worden. In media, politiek en in de wijk leidt polariseren soms tot heftige emoties. Inmiddels is polariseren zelf ook onderwerp van debat. Sommigen duiden polariseren negatief: het is slecht voor de sociale cohesie en de democratie. Anderen pleiten juist vóór polariseren omdat dit het inhoudelijk debat bevordert.

In Polariseren binnen onze grenzen pleit de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) voor ruimte om uiting te geven aan maatschappelijke tegenstellingen, maar niet onbegrensd. De samenleving heeft behoefte aan spelregels die het mogelijk maken om polariseren als kracht te benutten en waar nodig tegenstellingen te overbruggen. In dit advies beantwoordt de RMO de vraag hoe bestuur, politiek, media en rechtspraak kunnen bijdragen aan een omgeving waarin polariseren minder bedreigend en juist verrijkend is.


Naast dit advies is eerder een boek verschenen onder de titel Polarisatie. Klik op de titel voor meer informatie.


De RMO is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De RMO werkt aan nieuwe concepten voor de aanpak van sociale vraagstukken.


Voor een foto-impressie van de boekpresentatie in Nieuwspoort op 29 okt. '09 - Overhandiging aan Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken:Prijs: € 14.95
Bestel aantal:
Polariseren binnen onze grenzen


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.